Рекламна графикаКакво представлява специалността?


Рекламната графика е една от разновидностите на графичния дизайн.Задачите, които си поставя програмата по специалността се осъществяват в рамките на една особена система от знаци и значения, наричана символичен или описателен графичен език. Взаимната връзка, със заниманията по рисуване, живопис, комбинаторика, шрифт и компютърна графика, формират качества, изграждат възможности за стремеж към осмисляне и формообразуване на логическото мислене, провокиращо абсурдното третиране.За кого
е подходяща?


Петгодишният курс на обучение ви гарантира професионални умения по:

 • Компютърна графика
 • Рекламен клип и анимация
 • Графично оформление на реклами
 • Проектиране на плакати
 • Създаване на авторски шрифтове


Какво се изучава през годините?

 • Рекламна Графика – 150 часа
 • Рисуване – 120 часа
 • Живопис – 116 часа

В 12 клас всички ученици полагат държавни зрелостни изпити по специалните предмети.
Успешно преминалите изпитите получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник


Как се завършва специалността?


За успешното завършване на гимназията учениците от специалност Рекламна Графика от 12 клас изпълняват серия от задачи, част от дипломна работа с която могат да вземат свидетелство за квалификация.

Успешно преминалите зрелостният изпит получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник

Къде кандидатстват след това учениците?


След завършване на специалност „Рекламна Графика“ дипломантите кадидатстват в следните висши учебни заведения и специалности:

 • Национална художествена академия
  • Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
  • Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА
  • Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
  • Специалност  РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
 • Велико Търновски Университет
  • Специалност Изящни изкуства-графичен дизайн и визуални комуникация
 • Нов Български Университет
  • Плакат и рекламен дизайн
  • Графичен дизайн
  • Анимационно кино
  • Реклама
 • Технически Университет
  • Инженерен дизайн
 • Други университети в страната и чужбина


Ученически произведения


И за финал ви оставяме да се потопите в произведенията на нашите ученици и да се докоснете до техните творчески възможности.


Другите ни специалностиРекламна графикаКакво представлява специалността?


Рекламната графика е една от разновидностите на графичния дизайн.Задачите, които си поставя програмата по специалността се осъществяват в рамките на една особена система от знаци и значения, наричана символичен или описателен графичен език. Взаимната връзка, със заниманията по рисуване, живопис, комбинаторика, шрифт и компютърна графика, формират качества, изграждат възможности за стремеж към осмисляне и формообразуване на логическото мислене, провокиращо абсурдното третиране.За кого
е подходяща?


Петгодишният курс на обучение ви гарантира професионални умения по:

 • Компютърна графика
 • Рекламен клип и анимация
 • Графично оформление на реклами
 • Проектиране на плакати
 • Създаване на авторски шрифтове


Какво се изучава през годините?

 • Рекламна Графика – 150 часа
 • Рисуване – 120 часа
 • Живопис – 116 часа

В 12 клас всички ученици полагат държавни зрелостни изпити по специалните предмети.
Успешно преминалите изпитите получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник


Как се завършва специалността?


За успешното завършване на гимназията учениците от специалност Рекламна Графика от 12 клас изпълняват серия от задачи, част от дипломна работа с която могат да вземат свидетелство за квалификация.

Успешно преминалите зрелостният изпит получават:

 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация – художник

Къде кандидатстват след това учениците?


След завършване на специалност „Рекламна Графика“ дипломантите кадидатстват в следните висши учебни заведения и специалности:

 • Национална художествена академия
  • Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
  • Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ И ПЕЧАТНА ГРАФИКА
  • Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
  • Специалност  РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
 • Велико Търновски Университет
  • Специалност Изящни изкуства-графичен дизайн и визуални комуникация
 • Нов Български Университет
  • Плакат и рекламен дизайн
  • Графичен дизайн
  • Анимационно кино
  • Реклама
 • Технически Университет
  • Инженерен дизайн
 • Други университети в страната и чужбина


Ученически произведения


И за финал ви оставяме да се потопите в произведенията на нашите ученици и да се докоснете до техните творчески възможности.


Другите ни специалности