Гимназията преди и сега

Интересна съпоставка на снимки от преди ремонта на сградата на гимназията и след ремонта. Сами забележете колко голям контраст има в двете реалности.

Share