Септемврийска практика 2016

Септемврийска практика 2016

Краен срок за декларации от родители:
Трябва да се подадат в канцеларията до 15.08.2016г.

Краен срок за плащане на практиката:
Крайният срок за цялата сума е 31.08.2016г.

Дата на заминаване:
Практиката започва от 07.09.2016 г.

Час на тръгване:
Часът на тръгване за гр. Елена още не е уточнен.

Share