Обучение


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2016/2017

 • Учебен план

Правилници

 • Стратегия за развитие 2016 – 2021
 • Правилник за дейността
 • Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2016/2017

Планове

 • План за работа на педагогическия съвет
 • План за учебно-възпитателна, учебно-творческата и административно-стопанска дейност
 • План за квалификационната дейност
 • План за изложби

Правилници

 • Стратегия за развитие 2016 – 2021
 • Педагогически и административен контрол
 • Училищна програма с мерки за ограничаване на безпричинните отсъствия на ученици
 • Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици от училището
 • Правила за действие против корупцията
 • Система за управление на качеството