Бюджет

За пълна прозрачност на изразходването на бюджета, прилагаме разпечатка от отчетите за последните години.

Бюджет 2016


Годишен отчет

Бюджет 2015


Не е наличен